Inerisaavik logo Ilisimatusarfik
 

Censorer ved de skriftlige og mundtlige prøver

 

 

Hvert år beskikker Departementet for uddannelse censorer til de kommende mundtlige og skriftlige prøver.

 

Proceduren er, at lærere tilkendegiver deres ønske om censorvirksomhed på en formular, INERISAAVIK-form 305-07, som sendes via skolens leder til Inerisaavik i november-måned. Listen over mundtlige og over de skriftlige censorer offentliggøres efter årsplanen i januar og i marts.

 

For planlagte terminer - se Folkeskoleaktiviteter under Årsplaner.

For årets prøveplan og censorplan - se i Prøvemappe.

For udtræk for de enkelte skoler fra år til år - se Udtræksfag.

 

Beskikkede censorer - alle censorer er beskikkede

Centralt beskikkede censorer er udpeget af departementet og decentralt beskikkede censorer er udpeget lokalt.

Departementet kan beskikke censorer til de mundtlige prøver. Ellers skal skolerne selv finde egnede censorer.

Skriftlige besvarelser bedømmes af lærer i faget og af centralt beskikket censor.

Departementet kan beskikke censorer til at overvære fremlæggelser af projektopgaver.

 

Skriftlige prøver

De skriftlige prøver rettes så hurtigt som muligt efter modtagelsen i begyndelsen af maj og returneres efter forskrifter i henhold til departementets angivne dato.

Censor og gerne lærer udfærdiger skriftlig indberetning til departement.

 

Mundtlige prøver

Senest 1. maj hvert år sender prøveafholdende skoler tekstopgivelser og prøveoplæg til censor ved mundtlige prøver i samtlige fag.

Censor bekræfter modtagelsen og melder tilbage om indhold er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen for afsluttende evaluering.

Efter behov føres der dialog vedrørende kommende prøve.

Beskikkede censor sender en klar og udførlig skriftlig indberetning til departementet - straks efter endt prøve.

 

Fagkonsulenter udfærdiger evalueringsrapport ud fra indberetningerne; evalueringerne lægges ud i undermappen Evaluering af afgangsprøve i Publikationer.

 

 

Censorkurser

Censorkurser slås op hvert år, hvor fagene varierer fra år til år - se kursuskatalog under Kurser. Kurserne kan søges af fagligt interesserede lærere.

Uddrag af kursusbeskrivelse:

 

Mål

At informere om principperne og krav for censurering ved de skriftlige og mundtlige prøver i prøvefaget.
At forøge antallet af personer, der har viden og indsigt i de skriftlige og mundtlige prøver i prøvefaget, og som evt. kan censurere.

Målgruppe

Lærere, der er interesserede i at få viden og indsigt i de skriftlige og mundtlige prøver i prøvefaget, for derved evt. at få mulighed for at være censorer ved de skriftlige og mundtlige prøver i faget,

Krav til deltagerne

Ansøgning til kurset skal indeholde oplysninger om deltagerens forudsætninger for undervisning i ældstetrinnet, herunder liniefag og undervisningserfaring.

 

Lærere, der selv fører klasser op til prøve, udpeges ofte af kommunen til at være censorer. Kursister kan efter kursus være censorer, men ikke alle ansøgere til departementet kan komme eller kommer i betragtning som centralt beskikket censor.

 

Departementet for uddannelse beskikker censorkorpset – særskilt til de mundtlige prøver og til de skriftlige prøver - for år til år.

 

De beskikkede censorer

-  er udpeget til at være repræsentanter for departementet og derfor er med til at føre tilsyn.

-  har god faglig indsigt og undervisningserfaring i faget på ældstetrinnet og indsigt i landets skriftlige og mundtlige prøver.

-  kan anvende og formidle lovstof (ltf, bkg, vejledninger)

-  har engagement i fagets pædagogiske og faglige udvikling.

-  skal have været på censorkursus i faget.

 

Deres tilkendegivelser/ansøgninger som censor skal indeholde oplysninger om lærerens forudsætninger for undervisning på ældstetrinnet, herunder linjefag/specialiseringsfag og undervisningserfaring samt kursusbevis.

Tilkendegivelsen/ansøgningen sendes gennem skoleinspektøren, som skriver en anbefaling.

 

Mundtlig censur afsluttes med evalueringsmøde med lærer og inspektør.

Det er også oplagt, at censor på vegne af Inerisaavik afholder møde med eller holder små kurser for fagets lærere.

  

 

 

 

 

Inaarutaasumik naliliineq pillugu nalunaarut

Nal nr. 3-2009

 

Bekendtgørelse om afsluttende evaluering

Bkg nr. 3-2009 

 

§ 52-53

m.m.

 

 

Inerisaavik, postboks 1610, 3900 Nuuk, tlf. 38 57 70, fax 32 54 33, email: inerisaavik@inerisaavik.gl
Copyright © 2001-2017, www.inerisaavik.gl