Inerisaavik logo Ilisimatusarfik
 

Brug af computer ved den afsluttende prøve

 

 

Bekendtgørelsen nr. 3-2009:

§ 22. Atuarfiup isumagissavaa atuartut siunertarineqanngitsumik imminnut attaveqaqatigiissinnaajunnaarlugit misilitsinnerit ingerlanneqarnissaat.

§ 22. Skolen skal sørge for, at prøver gennemføres således, at eleverne ikke kan kommunikere utilsigtet.

Imm. 2. Atuarfiup isumagissavaa atuartut misilitsinnerup nalaani siunertamut naapertuuttumik suliffissaqarnissaat.

Stk. 2. Skolen skal sørge for, at eleverne har hensigtsmæssige arbejdsforhold under prøven.

Imm. 3. Allattariarsorluni misilitsinnissanut tunngatillugu oqaloqatigiinnissamut piffissaliussap nalaani kiisalu oqaluttariarsorluni aamma oqaluttariarsorluni-suliaqarluni misilitsinnissanut kap. 9-mi taaneqartunut piareersarnerup nalaani atuartut qarasaasianik internetimut attavilinnik atuisinnaassanngillat.

Stk. 3. Eleverne må ikke have adgang til computere med forbindelse til internettet under samtalerunderne til de skriftlige prøver og forberedelsen til de mundtlige og mundtlige-praktiske prøver i kapitel 9.

Imm. 4. Aammattaaq atuarfiup atortorissaarutinik elektroniskiusunik atuisinnaanermut periarfissat killilersinnaavai, tassunga ilaallutik atortut elektroniskiusut nammineerluni nassatarineqartut, tamanna pisinnaasat pissutigalugit pisariaqassappat.

Stk. 4. Skolen kan i øvrigt begrænse adgangen til at bruge elektroniske hjælpemidler, herunder egne medbragte elektroniske hjælpemidler, hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde.

 

Matematik, § 75:

Imm. 4. Misilitsinnermi ulluinnarni atuartitsinermi atortut atorneqartartut tamarmik atorneqarsinnaapput. Inimi misilitsiffiusumi qarasaasiap atorneqarnissaanut periarfissaqassaaq.

Stk. 4. Ved prøven må anvendes alle de hjælpemidler, der har været benyttet i den daglige undervisning. Der skal være mulighed for at anvende computer i prøvelokalet.

 

Naturfag, § 78:

Imm. 4. Misilitsinnermi atuartup ulluinnarni atuartitsinermi atortut atorneqartartut tamaasa atorsinnaavai. Inimi misilitsiffiusumi qarasaasiap atorneqarnissaanut periarfissaqassaaq.

Stk. 4. Til prøven må eleven anvende alle de hjælpemidler, der har været benyttet i den daglige undervisning. Der skal være mulighed for at anvende computer i prøvelokalet.

 

Naturfag, § 79:

Imm. 3. Misilitsinnermi ulluinnarni atuartitsinermi atortut atorneqartartut tamarmik atorneqarsinnaapput. Inimi misilitsiffiusumi qarasaasiap atorneqarnissaanut periarfissaqassaaq.

Stk. 3. Til prøven må anvendes alle de hjælpemidler, der har været benyttet i den daglige undervisning. Der skal være mulighed for at anvende computer i prøvelokalet.

 

 

Eleverne må og kan anvende computer ved prøven. Det er internettet eleverne ikke må have adgang til.

  

Det er et krav, at eleverne anvender computer under hele deres skoleforløb i alle fag. Derfor er det kun naturligt at skolerne gør det muligt for eleverne at benytte disse ved de skriftlige prøver. Se bl.a. bekendtgørelse nr. 16-2003.

Men elevernes brug af computer ved prøven, bør være forudsætning af, at de er blevet undervist i og kan anvende fag-relevante programmer.

 

Skolen kan begrænse brugen af elektroniske hjælpemidler.

Her tænkes der ikke i første omgang på computer, men tekniske hjælpemidler som fx filmredaktionsudstyr til bl.a. projektopgaven.

 

 

Inerisaavik, postboks 1610, 3900 Nuuk, tlf. 38 57 70, fax 32 54 33, email: inerisaavik@inerisaavik.gl
Copyright © 2001-2017, www.inerisaavik.gl