Inerisaavik logo Ilisimatusarfik
 

Computer ved prøve i sprogfag

 

Computer i sprogundervisningen

 

Elektronisk tekstbehandling

Når det gælder brugen af it i sprogundervisningen, synes det helt oplagt at lægge vægt på den elektroniske tekstbehandling i forbindelse med procesorienteret skrivning. Denne vægtning vil være den samme i fagene grønlandsk, dansk og engelsk. Tekstbehandling er derfor et område, hvor et tværfagligt samarbejde vil være naturligt og nødvendigt.

 

På mange elever virker brugen af tekstbehandling i sig selv motiverende, og den øgede motivation fører til en større koncentration og bevidsthed om tekstproduktionen. Den skrevne tekst bliver mere læsbar, og arbejdet med layout og inddragelse af egne eller andre elevers tekster i undervisningen lykkes bedre.

 

Tekstbehandlingens muligheder for nemt at rette, slette eller tilføje tekst medvirker til, at eleverne får lyst til i højere grad at afprøve forskellige udkast til formuleringer.

 

Elektroniske ordbøger og stavekontrol

Inddragelse af stave- og grammatikkontrol virker også hos mange elever positivt ind på arbejdet med skriftlig fremstilling, idet de her bliver gjort opmærksomme på, hvilke ord og vendinger programmer ikke kan genkende som danske.

 

Samtidig skal man være opmærksom på, at disse programmer gennem deres hjælp til eleverne forleder mange til at tro, at når stave- eller grammatikhjælpen ikke protesterer, så er alt i orden. Men grammatikkontrollen tænker ikke, og i forbindelse med den nye teknologi er det blevet endnu vigtigere at træne elevernes bevidsthed om disse fejltyper, der er stærkt genererende for kommunikationen.

 

I arbejdet med skriftlig fremstilling kan eleverne ofte med fordel arbejde parvis eller i grupper på tre ved den samme maskine. På den måde bliver eleverne mere opmærksomme på sprog og sprogbrug og indhold, når de taler sammen om et fælles produkt.

 

 

Elever skal øve sig i at skrive både men hånden og på computer.

Elever skal være bevidste om orden og være bevidste om skriftformen som kommunikationsmiddel.

Der gives ikke karakter for orden, men kun om skriftligheden.

 

Overskrift

·      Centreret eller venstrestillet

·      Passende størrelse i forhold til selve teksten

En harmonisk overskrift står enten centreret eller til venstre. Overskriften skal have en passende størrelse i forhold til den øvrige tekst.

Type og punkt

·      Skrifttypen skal være enformigt

Skriftpunkt skal hverken være for stor eller for småt. Eleverne kan vælge type i forhold Times New Roman 12.

Afsnit

·      Der skal være afsnit i teksten

·      Afsnit skal markeres konsekvent

Eleveres tekst skal være inddelt i afsnit, og disse afsnit skal markeres konsekvent, dvs. på samme måde i hele teksten.

Linjeafstand

·      1 eller 1,2 anbefales

Linjeafstanden bør sætte på 1 eller 1,2.

Layout

·      Layout skal passe til genren

·      Layout skal understøtte indholdet i besvarelsen

Eleverne skal ved hjælp af deres layout vise genrekendskab og understøtte det, de skriver.

Højrekant

·         Lige højrekant + orddeling

·         Løs højrekant + orddeling

En harmonisk højrekant betyder, at højrekanten skal se pæn ud. Det opnås ved at lave en lige højrekant og orddeling (manuelt eller automatisk) eller ved at lave en løs højrekant og orddeling (manuelt eller automatisk). Hvis der ikke laves orddeling, kommer der enten huller i teksten eller meget ujævn højrekant.

 

Ved anvendelse af computer ved skriftlig fremstilling skal elever være opmærksomme på, at:

 •  teksten er skrevet med harmonisk højrekant.
 • der anvendes orddeling ved linjeskift.
 • overskriften er harmonisk i forhold til teksten, og der er balance mellem højde og bredde i teksten.
 • afsnit markeres konsekvent.
 • skrifttypen er velvalgt, tegn anvendes korrekt, og mellemrum anvendes korrekt i forbindelse med tegn.
 • der er meget bevidst arbejdet med layout – særligt i forhold til den genre, der skrives i.

 

For de håndskrevne besvarelser påpeger censorer fra år til år, at mange af elevernes skrift og orden kan forbedres, således at:

 •  venstremargin og linjeudfyldning er konsekvent.
 • der meget bevidst er arbejdet med opsætning og skrift.
 • afsnitsinddelingen er konsekvent, tydelig og hensigtsmæssig, og overskrifter og titler er særligt fremhævede.
 • teksten er skrevet, så de enkelte ord kan læses uafhængigt af hinanden.
 • skriften, herunder bogstavformer og skriftens størrelse og hældning, er ensartet og meget harmonisk.
 • der er ingen eller kun ganske få rettelser.
Inerisaavik, postboks 1610, 3900 Nuuk, tlf. 38 57 70, fax 32 54 33, email: inerisaavik@inerisaavik.gl
Copyright © 2001-2017, www.inerisaavik.gl