Inerisaavik logo Ilisimatusarfik
 

Elevvalgte prøve i et fag indenfor fagområdet lokale valg

 

Oversigt over deadlines og information omkring prøven i lokale valg.

 

Senest den 15. marts (skolen internt)

  • Eleven skal have afleveret en plan for sin præsentation til skolen / læreren.
  • Læreren påser, at læringsmål for fagområdet er dækkende (men, alle læringsmål skal ikke nødvendigvis være inkluderet i opgaven!)
  • Eleven har en dækkende portfolio / logbog, hvor udvikling og arbejdsproces kan dokumenteres. (fx: arbejdstegninger, opskrifter, produkter, video-optagelser, fotos m.m.)

Senest 1. maj

Censor skal have modtaget:

  1. tekstopgivelser
  2. prøvespørgsmål
  3. beskrivelse af elevpræsentationen

 

Prøven

 

Prøvespørgsmålet

 

Læreren udarbejder ét prøvespørgsmål til eleven / gruppen i tilknytning til elev-præsentationen.

 

Prøvespørgsmålet har 6 til 10 underpunkter.

 

Følgende aspekter skal inddrages:

  1. Kultur-tekniske færdigheder (fx: bold-teknikker, male-teknikker m.m.)
  2. Teoretiske kundskaber (fx: kunst-genre, idræts-historie, kost- og ernærings-teori m.m.)
  3. Elevens egne refleksioner (fx: hvorfor dette valg? Hvilke fremtidsplaner?)

 

Prøveforløbet

Prøven består af en forberedelse (bl.a. ud fra det trukne prøvespørgsmål) samt en fremlæggelse.

1.   Eleven fremlægger sin præsentation og

2.   efterfølgende kan lærer og censor gennem dialog uddybe forhold, som kan understøtte elevens faglige kunnen.

Votering

Karakteren gives ud fra følgende forhold:

1.   hvad viser eleven om sin kunnen i præsentationen

2.   hvordan anvender eleven teknikker og en faglig terminologi

3.   hvordan anvender eleven gennemgået teori

4.   hvordan reflekterer eleven over forløbet

 

 

 

 

Yderligere oplysninger kan hentes i Vejledning til de mundtlig-praktiske prøver i Lokale valg/Inerisaavik 2007.

 

Inerisaavik, postboks 1610, 3900 Nuuk, tlf. 38 57 70, fax 32 54 33, email: inerisaavik@inerisaavik.gl
Copyright © 2001-2017, www.inerisaavik.gl