Inerisaavik logo Ilisimatusarfik
 

Hjælpemidler

 

bkg 3-2009

   

 

... til færdighedsprøver

 

Sprogfag

Eleverne må benytte ordbøger, herunder betydningsordbøger ved besvarelsen.
 
Matematik

Der må benyttes de nødvendige praktiske hjælpemidler. Der må dog ikke benyttes formel- og tabelsamling, lommeregner eller andre datatekniske hjælpemidler.

  

  

... til de skriftlige prøver

 

Grønlandsk, Dansk og Engelsk

Der må anvendes alle relevante hjælpemidler ved besvarelsen.

 

Matematik

Til prøven må eleven anvende alle relevante hjælpemidler, herunder en godkendt formel- og tabelsamling, egne noter, opslagsværker og lommeregner.

 

Naturfag

Til prøven må eleven anvende alle relevante hjælpemidler, herunder det periodiske system egne noter, opslagsværker og lommeregner.

 

For matematik og naturfag gælder også: Hvis der til det enkelte opgavesæt skal anvendes særlige hjælpemidler, vil det blive meddelt skolerne ved udsendelsen af opgaverne.

 

Samfundsfag, Religion og filosofi

Ved løsningen af de dyberegående, reflekterende opgaver må eleven anvende relevante opslagsværker, egne noter og ordbøger.

 

   

... til de mundtlige prøver

 

Til samtlige prøver må notater fra forberedelsen medbringes til fremlæggelsen.

 

Grønlandsk, Dansk, Engelsk og 3. fremmedsprog 

Eleven må under forberedelsen tage notater og benytte egne noter og ordbøger.

 

Matematik og Naturfag

Eleven må anvende alle de hjælpemidler, der har været benyttet i den daglige undervisning. Der skal være mulighed for at anvende computer i prøvelokalet.
 

Samfundsfag, Religion og filosofi

Eleven må under forberedelsen tage notater og benytte relevante opslagsværker, egne noter og ordbøger.

 

 

 

Inerisaavik, postboks 1610, 3900 Nuuk, tlf. 38 57 70, fax 32 54 33, email: inerisaavik@inerisaavik.gl
Copyright © 2001-2017, www.inerisaavik.gl