Inerisaavik logo Ilisimatusarfik
 

Velkommen! 

Midtvejsevalueringen af folkeskoleforordningen af 2002 -

 

Seminar i Ilulissat fra den 10. november til den 13. november 2010

 

 

Kære Gæst,

 

Velkommen til Inerisaaviks nye side, som skal dreje sig om den snarlige afholdelse af fire dages evalueringsseminar vedrørende folkeskoleforordningen af 2002.

 

Hensigten med siden er at følge seminaret tæt på, og informere om programmer, diverse indlæg og referater fra de forskellige gruppeaktiviteter m.m.

 

Folkeskoleforordningen blev vedtaget i 2002 og trådte i kraft med virkning fra skoleåret 2003. Forordningen har altså været styrende for folkeskoleområdet i hen ved 8 år dvs. styrende for, hvad eleverne skal lære i skolen; hvordan de evalueres f.eks. ved afslutningen af et trin eller ved den afsluttende evaluering ved udgangen af skolegangen. Ligeledes har den været styrende for, hvordan skolerne organiserer sig; skolebestyrelsernes virke, regler for tilsyn osv. Tilrettelæggelse af kurser, igangsætning af pædagogisk udviklingsarbejde, efter- og videreuddannesesvirksomhed m.m. er tillige områder, hvor forordningen har medført ændringer i forhold til den gamle. Ovennævnte områder vil alle blive taget op på seminaret og drøftet indgående i forskellige arbejdsgrupper.

 

For arrangementet står Inerisaavik, Institut for Læring, i samarbejde med kommunernes landsforening KANOUKOKA, lærerforbundet IMAK og Ilinniarfissuaq. Arrangementet skal foregå på Hotel Arctic i Ilulissat.

 

Yderligere information kan indhentes hos leder af Inerisaavik, Jens Jakobsen, tlf.: 34 98 40 eller via e-mail: jej(at)inerisaavik.gl

 

 

Inerisaavik, postboks 1610, 3900 Nuuk, tlf. 38 57 70, fax 32 54 33, email: inerisaavik@inerisaavik.gl
Copyright © 2001-2017, www.inerisaavik.gl