Inerisaavik logo Ilisimatusarfik
 

Organisation

Inerisaavik – Center for Pædagogisk Udvikling for folkeskolen – er en del af Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet. Det er tilknyttet Institut for Læring.

 


Skolebogsforlaget Ilinniusiorfik udvikler og udgiver skolebøger mv. for Grønlands Selvstyre til grønlands skolevæsen i samarbejde med undervisere og konsulenter.

 

Nogle materialer er egenproduktioner, mens andre igen er oversat og bearbejdet til grønlandsk fra danske udgivelser.

 

Ilinniusiorfik udgiver årligt ca. 80 forskellige titler til de almindelige skolefag på grønlandsk og dansk, og oplagstallene ligger mellem 3.000 til 6.000 eksemplarer.

Ineriartortitsivik/Udviklingsafdelingen beskæftiger sig med udvikling af undervisning - og folkeskolen generelt.

 

Afdelingen udformer lærerplaner for de enkelte fagområder i samarbejde med forskere og undervisere, og står for videreudvikling af tiltag indenfor undervisning generelt. Afdelingen udvikler og udarbejder folkeskolens årlige afgangsprøver, foretager analyser og udsender årligt evalueringsrapporter herom. Endvidere afholder og deltager afdelingen i kurser og udviklingsprojekter.

Afdelingens konsulenter rådgiver og vejleder lærere inden for undervisning.

 

 

Evalueringsafdelingen

Alle interesserede kan hente oplysninger om trintestresultater og karaktererne i folkeskolens afgangsklasser fra databasen. Her findes også en generel orientering om brugen af data.

 

 

 

Udlånsafdelingen indeholder forskellige bogsamlinger, som i praksis deles i to: 

Informationsafdelingen som består af Ilinniusiorfiks egne udgivelser samt nye materialer fra danske skolebogsforlag. I denne afdeling findes desuden en samling af pædagogisk litteratur og tidsskrifter som opdateres løbende, og 

 

Fællessamlingen, som rummer klassesæt, video, film og andet undervisningsmateriale som udlånes til forskellige institutioner i landet. Til mange, særligt skønlitterære titler, eksisterer tilhørende opgavemapper/undervisningsforløb udarbejdet af afdelingen, som lånes ud sammen med materialet. Samlingen opdateres løbende.

 

Atorniartarfik har udgivet en folder angående brugen af bookingweb og info/elevweb, og en folder om søgning af undervisningsmaterialer generelt.

 

Link til info/elevweb.

Link til bookingweb. 

 

Inerisaaviks sekretariat står for reception og postrutiner. Bogføring og personaleadministration varetages af universitetets fællesadministration i Ilimmmarfik.

 

 Grafisk afdeling og trykkeri betjener uddannelsesområdet med blandt andet tilrettelæggelse, design og indbinding af læseprøver til folkeskolen, eksamensopgaver til GU, censorrapporter og evalueringshæfter.

 

Derudover varetages udformningen af andet skolerelateret materiale, såsom plakater, annoncer og reklamer. Desuden trykkes også visitkort, love og bekendtgørelser, cirkulærer og andet materiale, som ikke direkte er tilknyttet skole eller undervisning.

 

Grafisk afdeling og trykkeri beskæftiger to grafikere og to trykkere, hvoraf den ene fungerer som teknisk leder af bogtrykkeriet.

 

 

 

 

Inerisaaviks lager- og distributionsafdeling ekspederer dagligt undervisningsmaterialer til skolerne i Grønland. Alle skoler kan bestille materialer året rundt. Skolerne anmodes om at bestille materialer til et nyt skoleår allerede om foråret.

 

Materialerne, som er gratis for folkeskolerne, er alle udgivet af Inerisaaviks skolebogsforlag, Ilinniusiorfik. Skolerne kan rekvirere materialer ved hjælp af en bestillingsseddel på word eller pdf, som udfyldes og sendes, enten pr. post eller e-mail, eller på fax nr. (+299) 32 54 33.Inerisaavik, postboks 1610, 3900 Nuuk, tlf. 38 57 70, fax 32 54 33, email: inerisaavik@inerisaavik.gl
Copyright © 2001-2017, www.inerisaavik.gl