Inerisaavik logo Ilisimatusarfik
 

Inerisaavik

Midtvejsevaluering af folkeskoleforordningen af 2002

Endelig rapport 2011

Nyheder fra Seminaret

Indlæg

Referater

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Arbejdsgruppernes samlede anvisninger

Partnere

Skoleledermøde Nuuk

Gruppesammensætning for de to dage

Oplæg fra Inerisaavik og kommunerne m.fl.

Referater

Bygdeskolelederseminar i Qaasuitsup Kommunia

Indlæg 2011

Møde med forvaltningschefer og udvalgsformænd Sisimiut

Oplæg fra foredragsholdere

Skoleseminarer

Skoleseminar Kommuneqarfik Sermersooq

Indlæg 2011

Skoleseminar i Kommune Kujalleq

Indlæg 2011

Skoleseminar i Qaasuitsup Kommunia

Indlæg 2011

Skoleseminar i Qeqqata Kommunia

Indlæg 2011

Elev- og restgruppeprofiler

Elevprofiler og restgruppeprofiler for 2011

Elevprofiler og restgruppeprofiler 2012

Nyheder

Personaleoversigt

Organisation

Stillinger

Sitemap

UV-materialer

Atorniartarfik - Udlånsafdelingen

Informationssamlingen

Fællessamlingen

Invitation til Atorniartarfik

Udlånsprocedure fra Fællessamlingen

Indmelding til BookingWeb

Rykkere

Emnekasser

Forsendelse

Erstatningsregler

Nyheder

Undervisningsmaterialer

Konkrete materialer

Tv og Film

Ved lån eller køb til skolen

Undervisningsforløb

Undervisningsforløb i Lærer til Lærer-mapperne

Mærkedage-kalenderen 2007

Arctic Winter Games 2016

Læremidler til AWG-forløb

Undervisningsforløb efter fag

Grønlandsk

Dansk

Engelsk

Samfundsfag

Matematik

Naturfag

Personlig udvikling

Lokale Valg

Undervisningsforløb efter klassetrin

Læremidler til Yngstetrinnet

Læremidler til Mellemtrinnet

Læremidler til Ældstetrinnet

Undervisningsforløb efter tema

Sprog

Idræt og naturfag

Medier

Kreative aktiviteter

Musik

Baggrundsmaterialer mm.

Ilinniusiorfik

Projekter og fag

Grønlandsk

Naturfag

Linkliste til naturfagene

Nyheder fra det naturfaglige område

Downloads til Klimakonkurrence

Vindere af klimakonkurrencen

Undervisningsmaterialer

Samfundsfag

Læsevejledning

Effektive Undervisningsprincipper

Nutarterneqarput - revidering igang

Standard 1

Standard 2

Standard 3

Standard 4

Standard 5

Standard 6

Standard 7

under revidering

Evaluering

Årsplaner for evaluering

Elevens arbejde - 3. & 7. kl.

Projektopgaven - 10. kl.

Afsluttende evaluering

Undervisningspligtig og fritagelse fra afsluttende prøver

Udtræksfag og elevvalg

Elevvalgte prøve i Lokale valg

Hjælpemidler til prøverne

Computer ved prøven

Computer ved sprogfagsprøve

Censorer - beskikkelse

Tabulex TEA

Karakterdatabasen - link til

Trintestmappe

Prøvemappe

Publikationer

Artikler

Rapporter

Folkeskolen i Grønland

Læseundersøgelse

Trintestrapporter

Fagevalueringsrapport

Evaluering af afsluttende prøver

Afsluttende prøver - årsresultater i tal

Diverse rapporter

Håndbøger

Info-udgivelser

Pil-info

Kalaallisut 2002

Dansk 2000

Læreplaner

Læreplan, yngste

Læreplan, mellem

Læreplan, ældste

Appendiks

Vurderingshæfter

Angusakka

Formularer

Vejledninger - evalueringer

GGS-skala - Karakterbeskrivelser

Omsætningstabeller, pointfordelinger og rettevejledninger

Indberetning om den afsluttende evaluering

Meeqqerivitsialak

Hvad er "den gode daginstitution"?

7 pædagogiske principper i Effektiv Pædagogik

Tunngaviit 7

Pikkorissaanerit / kurser 2017-18

Inerisaavik, postboks 1610, 3900 Nuuk, tlf. 38 57 70, fax 32 54 33, email: inerisaavik@inerisaavik.gl
Copyright © 2001-2017, www.inerisaavik.gl