Inerisaavik logo Ilisimatusarfik
 

Fælles Produktiv Aktivitet

Fælles produktiv aktivitet handler om, at lave og færdiggøre et fælles produkt ud fra et læringsmål, hvor alle i gruppen bidrager til det færdige produkt.

Kendetegne for Fælles produktiv aktivitet

Håndgribeligt / uhåndgribeligt

Samarbejde

Hjælpe hinanden

Medbestemmelse

Lytte / inddrage andres ideer

Ejerskab for det færdige produkt = fælles produkt

Sproglig udvikling & begyndende skrive- og læsefærdigheder

Sproglig udvikling & begyndende skrive- og læsefærdigheder handler om stimulering og støtte af barnets sproglige udvikling og måder at kommunikere med andre på – herunder stimulere spirende skrive – og læsefærdigheder.

Kendetegnene for Sproglig udvikling & begyndende skrive-og læsefærdigheder

Sætte ord på alt det man gør

Tilegne sig nye ord og sætninger

Stille spørgsmål og svare

Gentagelse af de ord og sætninger, der skal læres

Kan kommunikere verbalt og nonverbalt

Opmuntre til at forbinde lyd, form, tal og bogstaver

Skabe sammenhæng

At skabe sammenhæng handler om at skabe sammenhæng og mening mellem barnet, hjemmet, institutionen og lokalsamfundet ift. læringsmålet og barnets viden og erfaringer i aktiviteten

Kendetegnene for At skabe sammenhæng

Sammenhæng mellem hjem, institution og lokalsamfund

Kendskab til barnets viden om emnet

Stille uddybende T3 -spørgsmål

Skabe mening

Zonen for nærmeste udvikling (ZNU)

Kompleks tænkning via spørgsmål

Kompleks tænkning via spørgsmål handler om at udvikle barnets evne til refleksion ved at stille udfordrende spørgsmål, og om at barnet selv kan stille spørgsmål

 

Kendetegnene for Kompleks tænkning via spørgsmål

Skabe refleksion

Stille uddybende og udfordrende T4-spørgsmål

Opmuntre barnet til at stille spørgsmål og svare

Lege med tanker via nysgerrighed, undren og fantasi

Kende rækkefølger

Gætte på forhånd

 

Læringsdialog

Læringsdialog handler om at udvikle barnets læring ved dialog baseret på en ligeværdig og anerkendende kommunikation

Kendetegnene for Læringsdialog
Støtte fra mere kompetent person

Ligeværdig og anerkendende dialog

Åbne spørgsmål

Børnene snakker mere end den voksne 60:40

Tydeligt læringsmål

Zonen for Nærmeste Udvikling (ZNU)

Aktiv lytning

Verbal og nonverbal kommunikation

Modellering, Visualisering og Demonstrering

Modellering, Visualisering og Demonstrering handler om, at vise eksempler på et færdigt produkt eller en proces af en voksen eller af andre børn til efterligning og gensidig inspiration og om at være rollemodel i udformningen af aktiviteten

 

Kendetegnene for Modellering, Visualisering og Demonstrering

 

Vise muligheder og eksempler

Demonstration til efterligning

Gensidig inspiration

Være hinandens rollemodeller

Børn og meeqqerisoq leger sammen

Børnestyret aktivitet

Børnestyret aktivitet handler om at støtte barnets udvikling ved at tage udgangspunkt i dets interesser, ønsker og spontanitet

Kendetegnene for Børnestyret aktivitet

Børnene har medbestemmelse

Inddragelse af børnenes spontanitet

Opmuntre børnenes kreativitet

Meeqqerisoq er fleksibel

Meeqqerisoq lever sig ind i barnets verden

Inerisaavik, postboks 1610, 3900 Nuuk, tlf. 38 57 70, fax 32 54 33, email: inerisaavik@inerisaavik.gl
Copyright © 2001-2017, www.inerisaavik.gl