Inerisaavik logo Ilisimatusarfik
 

Angusakka

 

 

Diplomit / Diplomer:

 

Nukarliit atuarfiat / Yngstetrinnet -o- Akulliit atuarfiat / Mellemtrinnet

 

 

 

 

Vejledning - bekendtgørelsen nr. 2-2009

 

 

Kalaallisut allataq

Dansksproget udgave

 

Nukarlerni Angusakka - Angusakka på yngstetrinnet

 

Vejledning

 

Kalaallisut allataq

Dansksproget udgave

 

1. klasse

 

Ark 1

Atuartup imminut nalilersornera

Elevens selvvurdering

Ark 2

Ilinniartitsisup immersugassaa

Lærerark

Ark 3

Nalunaarusiaq

Vidnesbyrd

Ark 4

Angerlarsimaffimmi immersugassaq

Hjemmeark

Ark 5

Iliuusissatut pilersaarusiaq

Handleplan

 

2.-3. Klasse

 

Ark 1

Atuartup imminut nalilersornera

Elevens selvvurdering

Ark 2

Ilinniartitsisut immersugassaat

Lærerark

Ark 3

Nalunaarusiaq

Vidnesbyrd

Ark 4

Angerlarsimaffimi immersugassaq

Hjemmeark

Ark 5a

Iliuusissatut pilersaarusiaq - oqaloqatigiissutissaq

Handleplan samtaleark 

Ark 5b

Atuartitsissutikkaartumik iliuusissatut pilersaarusiaq - oqaloqatigiissutissat

Fagvis handleplan samtaleark

 

 

Akullerni Angusakka - Angusakka på mellemtrinnet

 

 

Ilitsersuut

Vejledning

 

Ark 1

Atuartup imminut nalilersornera

Elevens selvvurdering

Ark 2

Ilinniartitsisut immersugassaat

Lærerark

Ark 3

Nalunaarusiaq

Vidnesbyrd

Ark 4

Angerlarsimaffimmi immersugassaq

Hjemmeark

Ark 5a

Iliuusissatut pilersaarusiaq - oqaloqatigiissutissaq

Handleplan - Samtaleark

Ark 5b

Atuartitsissutikkaartumik iliuusissatut pilersaarusiaq - oqaloqatigiissutissat

Fagvis handleplan - Samtaleark

 

 

 

Angajullerni Angusakka - Angusakka på ældstetrinnet

 

 

Ilitsersuut

Vejledning

 

Ark 1

Atuartup imminut nalilersornera

Elevens selvvurdering

Ark 2

Ilinniartitsisut immersugassaat

Lærerark

Ark 3a

Nalunaarusiaq angusallu

Vidnesbyrd samt standpunktskarakterer

Ark 3b

Angusat

Standpunktskarakterer

Ark 4

Angerlarsimaffimmi immersugasaq

Hjemmeark

Ark 5a

Iliuusissatut pilersaarusiaq - oqaloqatigiissutissaq - Ilinniagarilerusutatut kissaatit

Handleplan - Samtaleark - Uddannelsesønsker

Ark 5b

Atuartitsissutikkaatumik iliuusissatut pilersaarusiaq - oqaloqatigiissutissat

Fagvis handleplan - Samtaleark

Ark 6

Ilinniagaqalernissamut iliuusissatut pilersaarusiaq

Uddannelseshandleplan

Ark 6

Ilitsersuut, atuartumut

Vejledning til eleven

Ark 6

Ilitsersuut, klasselærimut/aqqutissiuussisumut

Vejledning til klasselærer/vejleder

 

Ark 6 pillugu allakkiaq / notat om Ark 6 (februar 2017)

 

 

Inerisaavik, postboks 1610, 3900 Nuuk, tlf. 34 50 00, fax 32 54 33, email: inerisaavik@inerisaavik.gl
Copyright © 2001-2020, www.inerisaavik.gl