Inerisaavik logo Ilisimatusarfik
 

Indberetning om den afsluttende evaluering

 

Spørgeskemaer

 

De indsendte indberetninger bruges til at udfærdige evalueringsrapport, som udgives på Evaluering, orientering og vejledning

 

Censorer er altid beskikkede - enten centralt eller lokalt (decentralt).

 

 

Indberetning om de skriftlige prøver

 

Censorerne og faglærerne sender deres evaluering vedrørende de skriftlige prøver.

Censorer og lærere noterer, hvilke rolle (censor eller lærer) man havde.

 

Spørgeskemaer i fagene

Grønlandsk:

Færdighedsprøven 

Skriftlig fremstilling  

Dansk:

Færdighedsprøven

Skriftlig fremstilling  

Engelsk:

Færdighedsprøven

Skriftlig fremstilling  

Matematik:

Færdighedsprøven  

Problemregning

Naturfag:

Skriftlig prøve 

 

Samfundsfag:

Skriftlig prøve

Religion og filosofi:  

Skriftlig prøve

 

Skemaerne sendes udfyldt - med uddybende svar - til Inerisaavik lige efter afslutning af evaluering.  

 

 

Indberetning om de mundtlige prøver 

 

De centralt beskikkede censorer og de lokalt beskikkede censorer (decentralt) sender deres evaluering vedrørende de mundtlige prøver. Censorerne noterer, hvilke rolle (centralt eller lokalt beskikket censor) man havde.

  

Indberetningsskemaer fagvis:  

Projektopgaven

Grønlandsk

Dansk

Engelsk

3. fremmedsprog

Matematik

Naturfag: Fysik/kemi - Biologi - Naturgeografi  

Samfundsfag  

Religion og filosofi  

Lokalevalg

  

Indberetning sendes udfyldt - fyldestgørende - til Inerisaavik lige så snart den mundtlige prøve er afsluttet.

  

Inerisaavik, postboks 1610, 3900 Nuuk, tlf. 38 57 70, fax 32 54 33, email: inerisaavik@inerisaavik.gl
Copyright © 2001-2017, www.inerisaavik.gl