Inerisaavik logo Ilisimatusarfik
 

Årsresultater - Afsluttende prøver

 

Landsdækkende og kommunale resultater fra afsluttende evaluering

 

Nedenstående filer er nyeste udtræk fra karakterdatabasen om resultater fra folkeskolens afgangsklasser (10. klasser).

 

Karakterfordelinger i % er ofte vist i karaktergrupper, som opererer med en opdeling af eleverne i 4 grupper:

- Andelen af stærke elever, der opnår karakter A eller B

- Andelen af gode elever, der opnår karakter C eller D

- Andelene af svage elever, der opnår en netop acceptabel karakter E

- Andelen af meget svage elever, der opnår karakteren Fx eller F

 

Årets resultater er vises pr fagdisciplin. Tallene er hentet fra karakterdatabasen og omskrevet til %. Tallene vises i tabeller, hvor topunket er markeret med gult. Aflagte prøver samt gennemsnitstal i 7-trinsskala er påført.

Hver prøvedisciplin indeholder: årets resultat, karakterfordeling på de 4 kommuner, opnåede resultater fordelt på køn de sidste 6 år, opnåede resultater de sidste 5 år.

Fagprofil: Karakterresultater fra 10. klasses prøver 2012-2016.

 

Regn selv skolens, klassens m.v. resultat ud med Excel

skolens profil: Skabelon - et fagdisciplin i en skole/klasse

 

Notat om elevresultater fra folkeskolens afgangsprøver 2014

- bilag på grønlandsk

- bilag på dansk

 

Notat om folkeskolens afgangsprøver 2013, Elevprofiler

bilag på grønlandsk 

- bilag på dansk

 

Oplæg til skoleledermødet december 2013

- Powerpoint

- Oplægget på grønlandsk

 

 

 

 

Karakterdatabasen 

 

 

Evalueringsrapporter 

 

 

Beskrivelserne til GGS

 

 

Prøvevejledninger

 

 

Opgavesæt og rettevejledninger på

www.attat.gl

 

 

 

Inerisaavik, postboks 1610, 3900 Nuuk, tlf. 38 57 70, fax 32 54 33, email: inerisaavik@inerisaavik.gl
Copyright © 2001-2017, www.inerisaavik.gl