Inerisaavik logo Ilisimatusarfik
 

Erstatningsregler

Materialerne i Atorniartarfik kan lånes af alle undervisere fra folkeskolen og andre uddannelsesinstitutioner, ligesom studerende, personale fra daginstitutioner og visse private instanser.

Som udgangspunkt skal lånetiderne overholdes. Der køres med et rykkersystem, og hvis materialerne ikke, trods gentagne rykkere, returneres, vil der blive udskrevet en regning på et beløb svarende til værdien af de bortkomne materialer plus et administrationsgebyr på 100 kr. Når det drejer sig om lærere fra folkeskolen, er proceduren sådan, at beløbet mellemregnes med den kommune, læreren arbejder i. Andre institutioner/lånere får regningen tilsendt direkte.

Inerisaavik, postboks 1610, 3900 Nuuk, tlf. 38 57 70, fax 32 54 33, email: inerisaavik@inerisaavik.gl
Copyright © 2001-2017, www.inerisaavik.gl